7/7/17

Των Ειδικών Δυνάμεων ο Κοτλίδας


Ο Ταξίαρχος Χρ. Κοτλίδας, που τους τελευταίους μήνες διευθύνει και την ΕΚΑΜ, θα πρέπει να σημειώσουμε πως κατά τη στρατιωτική του θητεία, υπηρέτησε ως έφεδρος Ανθυπολοχαγός στις Ειδικές Δυνάμεις