5/1/12

Για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού


Στα γραφεία της  ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞ-ΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ε.Α.Α.Σ) έγινε  κοινή συνεδρίαση με την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞ-ΚΩΝ ΣΩΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.) στην οποία έγινε  λεπτομερής και διεξοδική συζήτηση σε κλίμα συναδελφικής αλληλεγγύης, ειλικρίνειας και αμοιβαίας κατανόησης, για το αντικείμενο του θέματος.
Προς ενημέρωση των μετόχων και μερισματούχων του ΜΤΣ, των εμπλεκομένων στη διοίκηση  και εποπτεία του Ταμείου, καθώς και παντός ενδιαφερομένου, ανακοινώνονται τα παρακάτω:

·        Από συστάσεως του ΜΤΣ το 1853 υπήρξε κοινή διαχρονική και αρμονική πορεία  των μετόχων και μερισματούχων, η οποία διαταράχθηκε  με την ψήφιση του άρθρ. 27 του ν.1911/1990, που προέβλεπε το διαχωρισμό του  Ταμείου σε δύο αυτοτελή Ταμεία.

·        Ακραίες θέσεις, δημοσιεύματα, εκθέσεις κλπ που διακινήθηκαν από το 1990 και μετά κατά των μετοχομερισματούχων των  προερχομένων από την τ. Χωροφυλακή και την Ελληνική Αστυνομία, παρότι η προαναφερόμενη διάταξη ουδέποτε εφαρμόσθηκε, ζημίωσαν τον προσανατολισμό του Ταμείου ως προς την πορεία της βιώσιμης ανάπτυξής του,  προκάλεσαν σύγχυση και αμφισβήτηση μεταξύ των μελών και υποθήκευσαν το ενωτικό πνεύμα και τις σχέσεις αλληλεγγύης μεταξύ των στελεχών του Στρατού και της Ελληνικής Αστυνομίας εν ενεργεία και αποστρατεία με ιδιαίτερα ορατό το αποτέλεσμα σήμερα,  που ζούμε κρίσιμες για την πατρίδα μας στιγμές.

·        Γίνεται δεκτό ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία, το προσωπικό της Αστυνομίας (τ. Χωροφυλακή-Ελληνική Αστυνομία) νομικά, ηθικά και ιστορικά, ανήκει και συμμετέχει στο Μ.Τ.Σ. ισότιμα με τους στρατιωτικούς του Στρατού Ξηράς. Έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα, τα οποία είναι κατοχυρωμένα από τη νομοθεσία. Όλα δε τα μέλη, αναφέρονται στη νομοθεσία, συλλήβδην ως μετοχομερισματούχοι, χωρίς άλλη διάκριση.

·        Όλα τα μέλη (μετοχομερισματούχοι) έχουν αναλογικά δικαιώματα, τόσο στα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου, όσο και στους κοινωνικούς πόρους που έχουν θεσπισθεί από διάφορες πηγές. Οικειοποίηση των κοινωνικών πόρων, ανάλογα με τον φορέα προέλευσής τους, σε καμία διάταξη νόμου δεν προβλέπεται.

·        Διαπιστώνεται από όλες τις  μελέτες και έρευνες που έχουν διεξαχθεί, ότι οι διοικήσεις του Μ.Τ.Σ. είναι διαχρονικά υπεύθυνες για τον οικονομικό εκτροχιασμό του Ταμείου. Τούτο οφείλεται τόσο στην κακοδιαχείριση, όσο και στις πολιτικές αποφάσεις και παρεμβάσεις των  πολιτικών  ηγεσιών του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, οι οποίες υπαγόρευσαν εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων και σε άλλες  ασύμφορες για το Ταμείο ενέργειες, οι οποίες εν τέλει το οδήγησαν στην υπερχρέωση και την κατάρρευση.

·        Η Διοίκηση του ΜΤΣ, ακόμα και σήμερα δεν έχει  θέσει σε εφαρμογή οποιοδήποτε σχέδιο εξυγιάνσεως του ΜΤΣ, δείχνοντας ότι η παρούσα κατάσταση, παρά τη σοβαρότητά της και τον επείγοντα χαρακτήρα της, αντιμετωπίζεται περιστασιακά και χωρίς προοπτική.

·        Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, παρά την παρέλευση ιδιαίτερα μεγάλου χρονικού διαστήματος,  δεν έχει  αποσαφηνίσει τις προθέσεις της συνολικά   για τα Μετοχικά  Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, με όλα τα δυσμενή από την καθυστέρηση επακόλουθα.

·        Κατανοούμε την έντονη και διάχυτη ανησυχία και αγανάκτηση των μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ για όσα έχουν συμβεί μέχρι σήμερα.

·        Δηλώνουμε κατηγορηματικά και οι δύο Ενώσεις, με αδιατάρακτο ενωτικό πνεύμα και αντίληψη συλλογικότητας και συναδελφικότητας, ότι δεν θα δεχθούμε  καμία απώλεια κεκτημένων δικαιωμάτων μας και καμία άνιση μεταχείριση. Είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε για τη βιωσιμότητα και εξυγίανση του ΜΤΣ, αλλά ταυτόχρονα και να αντιδράσουμε από κοινού δυναμικά  με όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προασπίσουμε τη νομιμότητα, την ηθική τάξη και την ιστορία μας.

·        Καλούμε τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να λάβουν άμεσα και με αίσθηση επείγοντος τα απαραίτητα μέτρα  για τη βιωσιμότητα και εξυγίανση του ΜΤΣ.