25/7/14

Πρώην περιφερειάρχης ο πρόεδρος


Και πρύτανης πανεπιστημίου

Εν ενεργεία διορισμένος περιφερειάρχης στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας ήταν ο πρόεδρος της γνωμοδοτικής επιτροπής που κουκούλωσε τον σκάνδαλο της χρηματοδότησης που διερευνά σήμερα η Οικονομική Αστυνομία.
Μάλιστα υπήρξε και πρύτανης πανεπιστημίου