24/10/15

Σάρωσε ο Βασ. Ντούμας

Εκλογές Ειδικών Φρουρών

Η ενότητα - η ανεξάρτητη και ακομμάτιστη δράση του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α θα συνεχιστεί με επιτυχία και τα επόμενα χρόνια. Οι Ειδικοί Φρουροί έδωσαν για το Διοικητικό Συμβούλιο στο ´ΕΝΙΑΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ του Βασίλη Ντούμα,
7 από τις 9 έδρες και στην Ελεγχτική Επιτροπή τις 3 από τις 3 έδρες.