5/10/15

Τσούξιμο ...


Στο πλαίσιο διενέργειας στοχευμένων ελέγχων, από κοινού με λοιπούς ελεγκτικούς φορείς του Δημοσίου, βραδινές ώρες της 1-10-2015 και πρώτες πρωινές ώρες της 02-10-2015, πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές της Αττικής, συντονισμένη επιχείρηση των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με τη συνδρομή κλιμακίου υπαλλήλων του Ι.Κ.Α. και με σκοπό τον εντοπισμό αδήλωτης-ανασφάλιστης εργασίας οδηγών Δ.Χ.Ε. αυτοκινήτων (ταξί).

Συνολικά διενεργήθηκαν τριακόσιοι πενήντα (350) έλεγχοι σε ταξί, αποτέλεσμα των οποίων ήταν η βεβαίωση διοικητικών παραβάσεων σε τριάντα οκτώ (38) οδηγούς, συνολικού χρηματικού ποσού τριακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων και τετρακοσίων (314.400 ) ευρώ. Ειδικότερα:
  • Σε εικοσιοκτώ (28) οδηγούς επιβλήθηκε πρόστιμο ένδεκα χιλιάδων πενήντα (11.050) ευρώ καθ’ έκαστον, για αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία.
  • Σε δέκα (10) οδηγούς επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ καθ’ έκαστον, για μη τήρηση εντύπου πρόσληψης προσωπικού.
Οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για τον εντοπισμό της αδήλωτης-ανασφάλιστης εργασίας οδηγών Δ.Χ.Ε. αυτοκινήτων (ταξί), καθώς και την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών που άπτονται ζητημάτων οδικής ασφάλειας θα συνεχισθούν.