6/11/15

Είπαν στην "γριά" να ... και αυτή ...

6 συν/ξεις σε 1 μέρα αλλά ούτε μια επ' αυτοφώρο  σύλληψη
Από το πρωί τηλεφωνικά συνδεδεμένος με τα κανάλια