16/2/16

Τους έφαγαν όλους
Αποστρατεύονται Σοφιός [φωτο], Κατριαδάκης και δυστυχώς και ο Μιχαιρίνας