28/7/15

Ένας αλλά Άρης

Με την παρουσία του Απόστολου Μαρτζακλή, Δ/τη Ασφαλείας Πάτρας