10/7/15

... Βιολογικός πόλεμος στη ΔΕΕ
Ο Δημήτρης Παπαναγιώτου, Διοικητής της νευραλγικής υπηρεσίας
Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε επιστημονική διημερίδα με θέμα: «Αντιμετώπιση Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών, Πυρηνικών (Χ.Β.Ρ.Π.) Απειλών και ο Ρόλος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών», που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Κωνσταντίνος Γαρδίκας» της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή διημερίδα, η όποια διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών με τη συνδρομή του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α), συμμετείχαν ανώτατοι Αξιωματικοί και στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπρόσωποι Εθνικών Αρχών και Υπηρεσιών, καθώς και εκπρόσωποι εγκληματολογικών εργαστηρίων από άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πάνω από 140 εκπρόσωποι).
Αφορμή για την υλοποίηση της διημερίδας αποτέλεσε η παραλαβή και η εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού στο Τμήμα Εξερευνήσεων, στο Τμήμα Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων και στο Τμήμα Οπτικοακουστικού Υλικού, Φωτογραφίας και Μεθοδικοτήτων της Δ.Ε.Ε., στο πλαίσιο της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ISEC - CBRN .

Κατά τη διάρκεια της διημερίδας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος ISEC – CBRN , που αφορά στην αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για διερεύνηση σε Χ.Β.Ρ.Π. περιβάλλον, από τα εμπλεκόμενα Τμήματα της.
Επιπλέον, προσδιορίστηκε ο ρόλος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ.) και του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών & Αυτοσχέδιων Βομβών (Τ.Ε.Ε.Μ.Α.Β.), καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε Χ.Β.Ρ.Π περιστατικά.
Παράλληλα, οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στους χώρους των εργαστηρίων των επιμέρους Τμημάτων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους επεδείχθη ο τεχνολογικός εξοπλισμός, ο οποίος και τέθηκε σε λειτουργία για την πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων σε δείγματα.
Επιπλέον, αναπτύχθηκαν οι μέθοδοι χημικής ανάλυσης, που εφαρμόζονται και είναι από τις πλέον σύγχρονες, καθώς έχουν τη δυνατότητα, μέσω και του νέου εξοπλισμού, να είναι συμβατές και αξιόπιστες, τόσο σε περιστατικά Χ.Β.Ρ.Π., όσο και σε άλλα περιστατικά εγκληματολογικού ενδιαφέροντος (πυροτεχνήματα, εκρηκτικά, γυαλιά κ.α).
Τέλος από τη διημερίδα αναδείχθηκε η σημασία της συνεργασίας και της διαρκούς εκπαίδευσης των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, σε ανάλογα περιστατικά, καθώς και της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μηχανισμών για την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και γενικότερα των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προμήθεια εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας.
Επισημαίνεται ότι για χημικούς παράγοντες η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών συνεργάζεται με το Γενικό Χημείο του Κράτους, για βιολογικούς παράγοντες με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και για ραδιολογικούς - πυρηνικούς παράγοντες με την Ελληνική Επιτροπή Ενέργειας.