2/9/15

Τα στιβάνια του Μαρίνου

ΑΡΤΑ
Μαρίνος Γαρνέλης, άψογος ως αστυνομικός επιθεωρητής Ηπείρου και τώρα δήμαρχος στο Βουλγαρέλι της Άρτας. Με μισή καταγωγή απ' την Κρήτη δεν κρύβει τις αδυναμίες του!