7/3/16

Ο Αναγνωστάκης έκανε τον "καμπόσο"

Μοίραζε [τάχα] την θέση του Επιτελάρχη [σε πολλούς]
Αλλά προσγειώθηκε ανώμαλα από το αποτέλεσμα των κρίσεων