7/3/16

Με ύφος Στηβ Μαγκάρετ [από φρύδι ...]

Και με χείλη Μπελμοντό 
Έδινε και υποσχέσεις τάζοντας την θέση Υπαρχηγού σ' άλλον ...