15/7/16

Ανάρμοστη εμφάνιση;

Καθόταν μάλιστα και  εξ αριστερών του κ. Αρχηγού 
 Xάθηκε να βάλει ένα πουκάμισο, η Διευθύντρια του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας, Ταξίαρχος Παναγιώτα Χαρώνη?