26/9/16

Με τον μόνιμο αρχισυνδικαλιστή Παπατσίμπα

Πόσα χρόνια έχει να φορέσει στολή?

Τον έπιασαν και τα γέλια ...

 Ο αρχισυνδικαλιστής-Αντιπρόεδρος διοικητικών θεμάτων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.), κ. Γεώργιος Παπατσίμπας