26/3/11

Προσοχή η Παπακώστα


Αριστερά ο κουνιάδος και δεξιά ο σύζυγός της
Κυρία Στρατηγού βεβαίως βεβαίως η πρώην Βουλευτής Παπακώστα. Στις πρόσφατες κρίσεις του Στρατού ο σύζυγός της Θεόδωρος Σιδηρόπουλος προήχθει σε Υποστράτηγο. Διαδέχτηκε μάλιστα τη θέση του αδελφού του που αποστρατεύτηκε από την Οικονομική Διαχείριση ολόκληρου του Στρατού. Πάντως οφείλουμε να ομολογήσουμε πως αν και μη μάχιμος Αξιωματικός ο σύζυγος είναι "λαμπάδα". Θέλουμε να πιστεύουμε και στο σπίτι ...