23/9/11

Τα μαζεύουν

Σχετικά με το θόρυβο που προκλήθηκε αναφορικά με ρύθμιση εκτάκτων μεταθέσεων του αστυνομικού προσωπικού για λόγους που άπτονται σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών [βλέπε λαϊκές εξεγέρσεις] και περιλαμβάνεται στο Π.Δ. 85/2011, γνωρίζεται ότι αυτή προέκυψε από υπόδειξη του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρινόταν στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Για το λόγο αυτό υπογράφεται τις επόμενες ημέρες από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστο Παπουτσή, Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με διάταξη του οποίου καταργείται η συγκεκριμένη ρύθμιση.
Αναφορικά με το θέμα αυτό ο Υπουργός, κ. Παπουτσής, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Παραμένει σταθερή η δέσμευση της Κυβέρνησης για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και γενικά για την αξιοκρατική, δίκαιη και ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των Σωμάτων Ασφαλείας».