24/11/11

Νομιμοποιούν την οπλοφορία για τους πειρατές


«Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής, η παροχή υπηρεσιών από μέχρι έξι ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε υπό ελληνική σημαία εμπορικό πλοίο που δεν εκτελεί πλόες θαλασσίων ενδομεταφορών, για άμυνα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από επιθέσεις που συνιστούν πειρατεία».


Αυτό περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της πειρατείας το οποίο απέστειλε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για διαβούλευση προς τα συναρμόδια υπουργεία Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Άμυνας. Υπενθυμίζεται πως όπως ανέφερε την Τετάρτη ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Άδωνις Γεωργιάδης στόχος είναι το νομοσχέδιο - μαζί με αυτό για τον θαλάσσιο τουρισμό - να κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Βουλή μέσα στον Δεκέμβριο και πριν τα Χριστούγεννα.


Όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, που δόθηκε στην δημοσιότητα, απαγορεύεται η χρήση όπλων εντός της ελληνικής επικράτειας ενώ οι «ένοπλοι ιδιώτες φρουροί που παρέχουν υπηρεσίες επί του πλοίου σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, τελούν υπό την εξουσία του πλοιάρχου και ενεργούν μετά από σύμφωνη γνώμη του, που εκφράζεται αφού ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος που απειλείται, ιδιαιτέρως εφόσον αυτός είναι άμεσα επικείμενος και δεν μπορεί αλλιώς να αποφευχθεί, σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται στο Σχέδιο Ασφαλείας του πλοίου».


Επίσης τα όπλα και τα πυρομαχικά των ενόπλων - που δεν αποτελούν μέλος του πληρώματος - θα φυλάσσονται σε χώρο όπου θα έχουν πρόσβαση ο πλοίαρχος και ο επικεφαλής των ενόπλων ιδιωτών φρουρών ή οι αντικαταστάτες τους.


Σημειώνεται ακόμη ότι «σε περίπτωση που το πλοίο πλέει σε περιοχές εκτός των περιοχών υψηλού κινδύνου για πειρατική επίθεση, όπως αυτές καθορίζονται στην άδεια, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε χρήση των όπλων και των πυρομαχικών ενόπλων ιδιωτών φρουρών, συμπεριλαμβανομένης και της συντήρησης αυτών»
Επιπλέον κατά τον διάπλου πλοίου από περιοχές υψηλού κινδύνου για πειρατική επίθεση, η χρήση των όπλων και των πυρομαχικών ενόπλων ιδιωτών φρουρών μπορεί να απαγορευτεί εάν έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες «από το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή άλλη ελληνική στρατιωτική αρχή ή αλλοδαπή στρατιωτική αρχή που δρα στις περιοχές αυτές ή αν ο πλοίαρχος άρει τη σύμφωνη γνώμη του.»