15/2/13

Τα ... καλόπαιδα με το Zastava

Πιάστηκαν στο Χαϊδάρι να ... γέρνουν προς τα άκρα δεξιά?

Ο ΔΡΑΚΟΣ Παναγιώτης


 Ο ΧΑΪΔΑΣ Γρηγόριος-Λουκάς