17/6/15

Μίλησαν στην Κομοτηνή

Οι: Ταξίαρχος Μενεξίδης, ο Γκράνας Α.Δ Ροδόπης και ο Τσιάρας δ/της Ασφαλείας