10/9/15

... Ευρωπαϊκό σύμπλεγμα


Σκοπός του Δικτύου είναι η ύπαρξη ενός «ευρωπαϊκού συμπλέγματος» από συμβουλευτικές ομάδες των Εθνικών Αστυνομιών της Ε.Ε. για την συνεργασία και ανταπόκριση σε περιπτώσεις απαγωγών, ομηριών και εκβιάσεων και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας σε επιχειρησιακό και εκπαιδευτικό επίπεδο
Πραγματοποιήθηκε χθες (08-09-2015) με ευθύνη του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε αίθουσα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συμβουλευτικών Ομάδων “European Network of Advisory Teams” (Eu.N.A.T.), με τη συμμετοχή των δεκαεπτά (17) μελών του.
Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει από το 2005, με τακτικό εκπρόσωπο-σύνδεσμο από το Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., στο Ευρωπαϊκό αυτό Δίκτυο, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα της EUROPOL και στο οποίο επίσης συμμετέχουν οι περισσότερες Αστυνομίες των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συμβουλευτικών Ομάδων είναι η ύπαρξη ενός «ευρωπαϊκού συμπλέγματος» από συμβουλευτικές ομάδες των Υπηρεσιών επιβολής του Νόμου, έτσι ώστε μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, να παρέχεται ένας μηχανισμός άμεσης συνεργασίας για ανταπόκριση σε περιπτώσεις απαγωγών, ομηριών και εκβιάσεων, αλλά και ανταλλαγής καλών πρακτικών, τεχνογνωσίας και εμπειρίας στο συγκεκριμένο πεδίο, προκειμένου να αξιοποιηθούν τόσο επιχειρησιακά όσο και εκπαιδευτικά.
Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση φιλοξενήθηκε στη χώρα μας ύστερα από αίτημα του Eu.N.A.T., το οποίο και έγινε αποδεκτό από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.