18/9/15

Οι δουλέμποροι τους εγκαταλείπουν στα βράχια

Σάμος: Η ανθρωπιά του Λιμενικού Σώματος