12/11/15

Και ο Τζανέτος για την κακοποίηση των ζώων

Εκδήλωση
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Τζανέτος Φιλιππάκος