18/1/16

Μια χαρά την κουνάει τη μέση ο υπουργός

Συνεπικουρούμενος από Μαστρογιάννη [παραδίπλα]