18/2/16

Έφυγαν και οι τελευταίοι του Τσιατούρα

Που υπηρέτησαν μαζί του ως υφιστάμενοι τα ... πέτρινα χρόνια
Προάγονται στον βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων (31) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων,

οι οποίοι και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες. Ιδού και η σειρά τους στην επετηρίδα.

3. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος

8. ΚΑΡΑΒΑΣ Κωνσταντίνος

12. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος