23/2/16

Θέλει αξιώματα στην πολιτική

Ο εκ του Λούρου Πρεβέζης καταγόμενος
... Ατύχησε ως αξιωματικός ο κύριος Παπιγκιώτης αφού έφυγε ανέλπιστα πρόωρα από το Σώμα που έγινε πιο φτωχό και τώρα ως νέος δεν του περνά η ώρα και τρέχει
από συγκέντρωση σε συγκέντρωση της Ν.Δ