23/5/16

Η παρουσίαση

Παρουσίαση υπόθεσης από Διευθυντή Δ.Α. Άρτας Α/Δ Π. Νίκου και Διοικητή Τ.Α. Άρτας Α/Α Θ. Γούσια