26/5/16

Στην υπηρεσία του πολίτη

Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Στερεάς Ελλάδας, Υποστράτηγος κ. Ανδρέας Αποστολόπουλος

O θεσμός της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας (Κ.Α.Μ.), μετά την επιτυχημένη εφαρμογή του στους Νομούς Εύβοιας & Φθιώτιδας, επεκτείνεται και στους Νομούς Φωκίδας & Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στους πολίτες απομακρυσμένων περιοχών.
Η συγκεκριμένη δράση αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Α.Ε.Τ.Ο.Σ.», για την Αστυνόμευση -Επιτήρηση Τοπικών Οικισμών & Συνόρων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και εκπονήθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Πιο αναλυτικά, η Κινητή Αστυνομική Μονάδα είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο όχημα που διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και στελεχώνεται από τρεις ένστολους αστυνομικούς (τάξης, ασφάλειας και τροχαίας), οι οποίοι ακολουθούν εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιπολίας, με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών, την στενότερη συνεργασία μαζί τους και κατ’ επέκταση την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Ειδικότερα, η φιλοσοφία του θεσμού των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων και ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας τους, βασίζονται στους ακόλουθους άξονες:

 • διαμόρφωση μιας νέας αστυνομικής πραγματικότητας , όπου η Αστυνομία μεταβαίνει με δική της πρωτοβουλία στον πολίτη,
 • συμπληρωματική - εναλλακτική αναβάθμιση του αστυνομικού έργου,
 • επαναπροσδιορισμός της τοπικής αρμοδιότητας των αστυνομικών Υπηρεσιών,
 • ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών των πολιτών,
 • απάντηση στο χρόνιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών σχετικά με την αδυναμία πρόσβασης στις αστυνομικές Υπηρεσίες,
 • έμπρακτη αστυνομική παρουσία σε περισσότερες τοπικές κοινωνίες ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές,
 • αποφυγή ταλαιπωρίας μετάβασης στις αστυνομικές Υπηρεσίες των ηλικιωμένων, κυρίως, ατόμων καθώς και άλλων ευπαθών ομάδων.
Ως προς την αποστολή των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων, αυτή συνίσταται στη συμπλήρωση της οργανωμένης αστυνομικής δράσης, ιδίως σε θέματα γενικής αστυνόμευσης, μέσω της διενέργειας περιπολιών και της παροχής εξυπηρέτησης στους πολίτες και ειδικότερα:
 • στην αμεσότερη διεκπεραίωση ζητημάτων, καθημερινού χαρακτήρα,
 • στην καταγραφή και διεκπεραίωση ιδιαίτερων προβλημάτων στην περιοχή δραστηριοποίησής τους,
 • στην άμεση παροχή αστυνομικών υπηρεσιών στους πολίτες,
 • στην ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας και στην παροχή πληροφοριών, οδηγιών, συμβουλών κ.λπ. στους πολίτες,
 • στον εντοπισμό προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας και των παραγόντων που τα προκαλούν,
 • στην αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων ή θεμάτων που τυγχάνουν αστυνομικής διερεύνησης,
 • στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στο πλαίσιο της ενιαίας και συνολικής πολιτικής αστυνόμευσης, την οποία εφαρμόζουν οι σύγχρονες Ευρωπαϊκές Αστυνομίες.
Τονίζεται ότι η επιδίωξη της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες να ενσωματωθούν στις τοπικές κοινωνίες των περιοχών δραστηριοποίησής τους και να συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη μιας φιλικής και ανθρώπινης προσέγγισης των πολιτών, σε καθημερινή βάση.
Σημειώνεται δε, ότι σημείο αναφοράς του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Α.Ε.Τ.Ο.Σ.», είναι ο βασικός στρατηγικός στόχος του Προγράμματος Αντεγκληματικής Πολιτικής και συγκεκριμένα: «Η Αστυνομία δίπλα στον πολίτη».
Για την έναρξη λειτουργίας των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων σε Φωκίδα και Ευρυτανία, πραγματοποιήθηκαν στην Άμφισσα και στο Καρπενήσι εκδηλώσεις, τις οποίες τίμησαν με την παρουσία τους, εκπρόσωποι των Θρησκευτικών, Πολιτικών, Περιφερειακών, Δημοτικών και Δικαστικών Αρχών, εκπρόσωποι τοπικών επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων, καθώς και εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε.
Κατά τις ανωτέρω εκδηλώσεις, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Στερεάς Ελλάδας, Υποστράτηγος κ. Ανδρέας Αποστολόπουλος, παρουσίασε τις Κινητές Αστυνομικές Μονάδες και στις ομιλίες του ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκπόνησε και έθεσε σε εφαρμογή, ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο με την κωδική ονομασία «Α.Ε.Τ.Ο.Σ.», για την Αστυνόμευση - Επιτήρηση Τοπικών Οικισμών & Συνόρων.
Πράγματι από τον Μάιο του 2015 στην Εύβοια, αλλά και στη συνέχεια τον Ιούλιο του 2015 στην Φθιώτιδα, ενεργοποιήθηκε στην Περιφέρειά μας ένα νέο μοντέλο σύγχρονης εναλλακτικής αστυνόμευσης, η Κινητή Αστυνομική Μονάδα.(Κ.Α.Μ.).
Μέσω του θεσμού των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων, αναπτύσσονται σχέσεις επικοινωνίας και συμφιλίωσης της Αστυνομίας με τους πολίτες και τους Φορείς απομακρυσμένων περιοχών, οι οποίες συντελούν στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.
Άλλωστε η φιλοσοφία του συγκεκριμένου θεσμού, έγκειται στην ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας σε δυσπρόσιτες περιοχές, αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη μίας φιλικής και ανθρώπινης προσέγγισης των πολιτών.
Μάλιστα όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα αποτελέσματα της δραστηριότητας των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων κινούνται σε θετική κατεύθυνση και η επισκεψιμότητα ιδιωτών και Φορέων είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, με αποτέλεσμα αφ’ ενός την πρόληψη και αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών και αφ’ ετέρου την βελτίωση της καθημερινότητας των τοπικών κοινωνιών, μέσω της παροχής επιτόπιων υπηρεσιών και άμεσης επιχειρησιακής ανταπόκρισης σε ζητήματα γενικής αστυνόμευσης.
Από την Δευτέρα (23-05-2016) λοιπόν, ο θεσμός της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας, επεκτάθηκε τόσο στην Ευρυτανία, όσο και στην Φωκίδα με στόχο να αγκαλιάσει τους συμπολίτες μας και να τους προσφέρει της υπηρεσίες της, αποτελώντας ένα σύγχρονο μοντέλο αστυνομικής διαχείρισης τοπικών θεμάτων και προβλημάτων - μεσαίου επιπέδου - που χρήζουν άμεσης διαχείρισης ή επίλυσης.
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Κινητή Αστυνομική Μονάδα είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο όχημα με κατάλληλο εξοπλισμό, που στελεχώνεται από τρεις ένστολους αστυνομικούς (τάξης, ασφάλειας και τροχαίας), οι οποίοι θα ακολουθούν εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιπολίας, σε οικισμούς και απομακρυσμένες περιοχές των Νομών Φωκίδας & Ευρυτανίας.
Ως προς την αποστολή των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων, αυτή συνίσταται στη συμπλήρωση της οργανωμένης αστυνομικής δράσης, μέσω της διενέργειας περιπολιών και της παροχής εξυπηρέτησης στους πολίτες και ειδικότερα:
 • στην αμεσότερη διεκπεραίωση ζητημάτων, καθημερινού χαρακτήρα,
 • στη καταγραφή και διεκπεραίωση ιδιαίτερων προβλημάτων στις περιοχές που δραστηριοποιούνται,
 • στην άμεση παροχή αστυνομικών υπηρεσιών στους πολίτες,
 • στην ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς και στην παροχή πληροφοριών, οδηγιών και συμβουλών προς τους πολίτες,
 • στον εντοπισμό προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας και των παραγόντων που τα προκαλούν,
 • στην αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων ή θεμάτων που τυγχάνουν αστυνομικής διερεύνησης.
Αυτό που επιδιώκουμε ως Ελληνική Αστυνομία, είναι η Κινητή Αστυνομική Μονάδα να ενσωματωθεί στις τοπικές κοινωνίες και να συμβάλλει στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.
Άλλωστε, ο βασικός στρατηγικός στόχος του Προγράμματος Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, είναι η ¨Αστυνομία δίπλα στον πολίτη¨.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας, θέλοντας να σας διαβεβαιώσω ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε ο επιτυχημένος αυτός θεσμός να συνεχίσει να αναδεικνύει την διαρκή και επίμονη προσπάθεια της Ελληνικής Αστυνομίας, στην προστασία και εξυπηρέτηση του πολίτη.
Σας ευχαριστώ πολύ.»