1/6/16

Τι είπε ο Ταξίαρχος!

Ο Δ/ντης Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΤαξίαρχος Νικόλαος Μενεξίδης