8/6/16

Το λουλουδάκι του μπαξέ

Ο παιδόφιλος με τις 27 μέχρι τώρα επιθέσεις
(επ) HAJDERAJ (ον) SHPETIM του AHMET και της SANIE , γεννηθέντα στις 12-2-1970 στην Αλβανία