24/10/16

Ποτέ [ξανά] στολή!


Δεν ξανάλεμε τίποτε άλλη φορά για τον Α.Δ Μούρτο. Η στολή τον μεγαλώνει, οπότε καλύτερα με τα πολιτικά ... Στο πλάνο διακρίνεται και κάποιος που έχει ζήσει πολλά κυνηγώντας "Βαρόνους"!