1/12/16

Τρώνε καλά στην Ιερά πόλη

Δεν στέρεψε η λίμνη
Με τον εύσωμο δήμαρχο Νίκο Καραπάνο