17/8/15

Από κοντά ο Γεωργατζής

Δεν χάνει τέτοιες ευκαιρίες!

Αναφερόμαστε φυσικά στον εκκλησιασμό και όχι στις βόλτες στην εξοχή!