17/2/16

Δυο καλοί Αξιωματικοί

Δεν αποχώρησε ο Δραγατάκης
Ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγος Δημήτριος Δήμου που αποστρατεύτηκε  και  ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης, Υποστράτηγος Χρήστος Δραγατάκης που το "κακό μάτι" μας τον έβγαλε "αποχωρών"