17/2/16

Επιθεωρητής Νοτίου ο Άρης

Στην φυσική του θέση
Αντιστράτηγος Ανδρικόπουλος