18/2/16

Και διηγώντας τα, να κλαις


Ο τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Πανούσης με τον Βοηθό Συνήγορο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, κ. Βασίλη Καρύδη.

Παρόν  στη συνάντηση και ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας, Υποστράτηγος Δημήτριος Γεωργατζής.