18/2/16

Για την εμπορία ανθρώπων
Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε αίθουσα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, ημερίδα για την κατάρτιση αστυνομικού προσωπικού σε θέματα εμπορίας ανθρώπων.
Κατά την έναρξη της ημερίδας απηύθυνε χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Δημήτριος Αναγνωστάκης.
Το ρόλο του συντονιστή της ημερίδας είχε, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας, Αστυνομικός Διευθυντής Παναγιώτης Κούμπουλας, συνεπικουρούμενος από την Αστυνόμο Α΄ Μαρία Καλαϊτζίδου.

Την ημερίδα παρακολούθησαν 38 Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπηρετούν σε Υπηρεσίες Ασφαλείας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, ενώ προσκλήθηκαν επίσης οι αστυνομικοί σύνδεσμοι στη Χώρα μας των Πρεσβειών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας, Μολδαβίας και της Βουλγαρίας, καθώς και εκπρόσωποι του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας.
Ως εισηγητές συμμετείχαν, ο Εθνικός Εισηγητής σε θέματα καταπολέμησης εμπορίας ανθρώπων, Ηρακλής Μοσκώφ, η Προϊσταμένη Τμήματος Υποδοχής & Επιτόπιας Παρέμβασης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεοδώρα Γιαννή, ο Αστυνόμος Β΄ Σπύρος Μπράτσικας της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας και ο Υπαστυνόμος Α΄ Χρήστος-Κωνσταντίνος Χίος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.
Στόχος της ημερίδας ήταν η μετάδοση επικαιροποιημένης γνώσης και η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων αξιωματικών σε θέματα καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων.