5/2/16

Φίλτατε Παπατσίμπα, από πότε έχεις να φορέσεις στολή;Δεν είναι κακό να κρατάς ένα μαύρο πανό με την επιγραφή "Ο πατέρας μου είναι αγρότης". Το κακό είναι αν είσαι υπεραιωνόβιος συνδικαλιστής!