16/2/16

Σχέδια επί χάρτου ...

Ο Αντιστρατηγούλης!


Ελέγετο πως θα τον διασώσει η φιλική γνωριμία της συζύγου του, με την  σύζυγο υπουργού της κυβέρνησης!
Και ασφαλώς δεν αναφερόμαστε στον νέο Αρχηγό

της ΕΛ.ΑΣ Κ. Τσουβάλα.