15/7/16

Αλλαγή!

Οφείλουμε να μην το παραβλέψουμε στα πλαίσια της δεοντολογίας 
Εμφανώς και με την πρέπουσα τώρα ενδυμασία, η  Διευθύντρια του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας, Ταξίαρχος Παναγιώτα Χαρώνη